Politică de confidențialitate

Termeni și condiții juniorvet.ro

Utilizarea acestui website de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos, precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi website-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat condiţiilor generale detaliate mai jos.

Acuratețea, integralitatea și actualitatea informației

Nu ne asumăm responsabilitatea dacă informațiile disponibile pe acest website nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest website se va face pe propriul dumneavoastră risc. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale materialului și informațiilor de pe acest website.

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de autor, mărcile și orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea Asociația Matei și Prietenii sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept. Mărcile, logo-urile, caracterele și alte mărci de serviciu ce apar pe acest website aparțin Asociația Matei și Prietenii. Nu este permisă reproducerea niciunei părți a acestui website pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câștig comercial și nici nu se permite modificarea sau încorporarea sa în orice alte lucrări, publicații sau website-uri.

Link-uri către alte website-uri

Link-urile de pe website-ul juniorvet.ro vă pot trimite în afara rețelei și sistemelor Asociația Matei și Prietenii, iar Asociația Matei și Prietenii nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul, acuratețea sau funcționarea acestor terțe website-uri. Vă recomandăm să citiți cu atenție notele legale și de confidențialitate ale tuturor celorlalte website-uri pe care le vizitați.

Garanții și avertizări

Folosirea acestui website se va face pe riscul dumneavoastră personal și exclusiv. Acest website vă este oferit “așa cum este” și “așa cum este pus la dispoziție” și, ca urmare, Asociația Matei și Prietenii nu oferă nici un fel de garanție, nici explicită, nici implicită, statutorie sau de alt fel (inclusiv garanții implicite de mercantibilitate sau calitate satisfăcătoare și potrivire pentru un anumit scop) inclusiv garanții sau orice afirmații cu privire la faptul că materialele prezentate pe acest website vor fi complete, corecte, de încredere, actuale, fără a afecta terțe părți, precum și că accesul la acest website va fi neîntrerupt sau fără erori sau fără viruși, nici cu privire la faptul că accesul la acest website va fi securizat. Ne rezervăm dreptul de a restricționa, suspenda sau înceta, fără notificare prealabilă, în orice moment, accesul dumneavoastră la acest website sau la orice secțiune sau parte a acestuia.

Responsabilitate legală

Asociația Matei și Prietenii nu va avea nici o responsabilitate legală sau de altă natură pentru nici o pierdere suferită din cauza virusurilor ce vă pot afecta computerul sau orice altă proprietate pentru că ați folosit, accesat sau descărcat vreun material de pe acest website. Dacă decideți să descărcați vreun material de pe acest website, o faceți pe propriul dumneavoastră risc.

 

În limita maximă prevăzută de legislația aplicabilă, renunțați în mod expres la orice pretenție față de Asociația Matei și Prietenii sau față de reprezentanții săi, directorii, angajații, furnizorii sau programatorii săi, pretenții ce ar putea rezulta în urmă folosirii sau accesării de către dumneavoastră a acestui website.

Activități interzise

Este interzisă întreprinderea oricărui act pe care Asociația Matei și Prietenii, la libera sa alegere, îl poate considera inadecvat și/sau ar putea fi considerat ca un act ilicit sau este interzis de către orice lege aplicabilă acestui website. Orice act ce ar constitui o încălcare atât a confidențialității (incluzând încărcarea de informații private fără a avea acordul persoanei în cauză) cât și a oricărui alt drept legal al persoanei;

Folosirea acestui website pentru a defăima sau calomnia Asociația Matei și Prietenii, angajații săi sau alți indivizi, sau comportarea într-un fel care ar putea afecta bună reputație a Asociației Matei și Prietenii;

Încărcarea de fișiere ce conțin virusuri care ar putea crea daune proprietăților Asociația Matei și Prietenii sau proprietăților altor persoane;

Afișarea pe sau transmiterea către acest website a oricărui material neautorizat incluzând, dar fără a se limita la materiale care în opinia noastră ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimătoare, rasiste, obscene, amenințătoare, pornografice sau ilicite, fiind în detrimentul sau încălcând sistemele sau rețelele de securitate ale Asociației Matei și Prietenii sau ale terților.

Înregistrarea audio/video a cursurilor, fotografierea cursurilor, descărcarea fișierelor de curs și distribuirea oricăror materiale aflate în prorietatea Asociația Matei și Prietenii, fără acordul în prealabil al acesteia, este interzisă și se pedepsește conform legii.

Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

Relația juridică dintre părți este guvernată de legea Uniunii Europene.

Dacă cursantul/clientul are obiecții față de conținutul sau calitatea serviciului, părțile vor încerca să o rezolve în primul rând prin negocieri între ele. Dacă acest lucru nu duce la un rezultat, părțile contractante se adresează instanței competente pentru soluționarea litigiilor.

Cursuri

Înscrierea la curs se face prin email la contact@juniorvet.ro furnizând toate informațiile necesare și complete, așa cum se specifică în cadrul fiecărui curs afișat. 

Refuzul de a pune la dispoziție toate informațiile solicitate, duce la neaprobarea cursantului la curs.

Plată și modalități de plată

Cursul se plătește prin transfer bancar/depunere bancară.

Taxa de participare pentru fiecare curs va fi plătită în RON sau EUR de către Utilizatori/Clienți, în contul bancar indicat la fiecare curs.

Pentru modulele junior vet, se poate opta pentru plata prin Junior vet Smart Wallet și anume, plată în tranșe, conform unui acord de plată. 

Cursurile beneficiază de reduceri, care sunt aplicabile așa cum este specificat la fiecare curs în parte.

Rambursări

În cazul anulării cursului de către Prestatorul de servicii, acesta se angajează să ramburseze taxa de curs achitată către cursant în contul bancar indicat de acesta din urmă în termen de 30 zile lucrătoare de la furnizarea contului bancar de către cursant.

In afară de cele de mai sus, Prestatorul de servicii nu este obligat să ramburseze taxa de participare la curs, iar cursantul nu are dreptul de a solicita rambursarea acesteia. În schimb, cursantul poate opta pentru înlocuirea lui cu o altă persoană care să beneficieze de curs.

Diplome

Fiecare curs de Educație Continuă este acreditat cu puncte de Colegiul Medicilor Veterinari și acest lucru este menționat în dreptul cursului (codul cursului, numărul de puncte, dacă este cu evaluare sau nu). Participarea la curs în intervalul în care acesta se derulează, completarea și reușita formei de evaluare acolo unde este cazul, îi conferă cursantului o diplomă de participare, care va fi trimisă pe email în curs de 30 zile sau fizic, la fața locului după caz.

Neparticiparea completă la curs, respectiv la forma de evaluare acolo unde este cazul, este urmată de lipsa acordării unei diplome de participare.

Nu ne asumăm decizia Colegiului Medicilor Veterinari cu privire la acordarea punctelor de Educație Continuă dobândite sau a oricăror modificări privind regulamentul de liberă practică.

Accesul la înregistrările unei curs

Fiecare curs are specificațiile proprii de derulare. Dacă acesta oferă acces la înregistrare pe o anumită perioadă de timp, acest fapt este menționat în descrierea acestuia. Este interzis cursantului de a divulga datele de acces la curs, respectiv la înregistrare, către orice altă persoană.

Date de contact

Asociația Matei și Prietenii, cu CUI 36908414 și sediul social pe strada Republicii 61/25, Petrila 335800, jud.Hunedoara. De asemenea ne puteți contacta telefonic la numărul de telefon 0729374395 și pe email contact@juniorvet.ro

 

Prevederile prezentului document pot suferi modificări/actualizări ocazionale, motiv pentru care vă solicităm să verificați la fiecare utilizare a site-ului juniorvet.ro prevederile aplicabile.